top of page

Miljardär stöttar Glommersbygden

Ibland kommer stöd från oväntat håll. Förra veckan besökte miljardären Staffan Persson Glommersträsk och Parkskolan.

– Han hade läst om oss i media, och om vår kamp för att rädda skolan, säger Yvonne Illien, en av projektmedarbetarna i Glommersbygdens framtid. Besöket gjorde intryck och Staffan Persson, som har sina rötter i Piteå, lovade att via sin stiftelse bidra med 100 000 kr till projektgruppens arbete.

– Inför nästa läsår kommer han att ge oss ytterligare 100 000 kr om vi till dess lyckas hitta en lärare samt öka elevantalet till 25. Det är ju helt fantastiskt, säger Yvonne.

Utvecklingsgruppen Glommersbygdens framtid startades upp under vårvintern 2023, i syfte att locka fler permanent boende till bygden. I synnerhet barnfamiljer, för att säkra så att Parkskolan, som har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs sex, får vara kvar.

– Satsningen handlar om att göra bygden mer attraktiv, och framförallt att få fler barnfamiljer att flytta hit. Dels för att det här är en fantastisk plats för barn att växa upp på, men också ett måste för att vi ska få ha kvar skolan, säger projektmedarbetaren och trebarnsmamman Matilda Johansson.

Responsen kring gruppens arbete har varit mycket god, men den återkommande ovissheten gällande såväl elevunderlag och lärarbrist, som väntan och tolkning av kommunpolitiska beslut gör att det oväntade stödet kommer i precis rätt tid.

– Det är klart att vi alla i projektgruppen blir extra peppade när det kommer någon som så tydligt och utan tvivel tror på vår bygd och på det vi gör, som uppmuntrar oss att fortsätta och dessutom så generöst vill bidra till att vi ska göra just det, säger Linn Winka, projektmedarbetare samt ledamot i Glommers bygderåd, där projektet administrativt är placerat.

Vad ska pengarna användas till? Anställs ingen behörig lärare för årskurserna 1-3 närmsta veckorna så har kommunen aviserat att skolan kommer att avvecklas redan under hösten. Därför är det just nu prioriterat att använda pengarna för att hjälpa till med rekryteringen av behörig lärare till Parkskolan i Glommersträsk. Det kan exempelvis handla om att bistå med tjänstebostad, eller pendlingsersättning om sökande ej är bosatt i området. Pengarna kan också bidra till att hjälpa familjer att flytta till bygden, samt till att utveckla den med bland annat fler arrangemang och aktiviteter.


Så...

Du med lärarlegitimation och behörighet för att undervisa i årskurserna 1-3...

... ja, just du! Är du intresserad av att testa på livet i Glommersbygden under ett läsår? Här kan du läsa mer om tjänsten, men kontakta gärna oss i projektgruppen för en dialog om dina förutsättningar, och om hur just vårt arbete skulle kunna anpassas efter dem. Kontaktformulär hittas bland annat på första sidan (scrolla ner en bit). Du kan också ta en första kontakt via någon av våra sociala medier: Facebook och Instagram. Är du inte själv intresserad av tjänsten, men vet någon som kanske kan vara det, tipsa dem gärna om oss!


Comments


bottom of page